งานขนย้ายตำราเรียนเตรียมความพร้อมจำหน่ายประจำปีการศึกษา 2561


งานโยธา ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการขนย้ายตำราเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมจำหน่ายก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องขายอุปกรณ์การเรียนและหนังสือ เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 151 ครั้ง

Keep