งานเก็บรักษาทำความสะอาดพัดลมในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการเก็บรักษาทำความสะอาดพัดลมไอเย็นและพัดลมเพดาน เพื่อยืดอายุการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องอาหารตึกนฤมล  อาคารโภชนาคารศักดา กิจเจริญ และห้องแนะแนว เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 164 ครั้ง

Keep