งานซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในโรงเรียน


งานอาคารสถานที่(ภายใน) และงานโยธา ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (Robot) เพื่อส่งเสริมฝึกทักษะ การเรียนรู้ การประกอบ การใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ ให้ทันต่อเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรง ACS Sports Hall เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 384 ครั้ง

Keep