งานรื้อถอนเสา Spotlight ในโรงเรียน


งานสาธารณูปโภค ฝ่ายอาคารสถานทีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการรื้อถอนเสา Spotlight และตู้เมนเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ณ แนวถนนเส้นใหม่หลังตึกเทโอฟาน เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 154 ครั้ง

Keep