งานติดตั้งรั้วเหล็กและแผงกั้นรถในโรงเรียน


งานอาคารสถานที่ (ภายใน ) ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการติดตั้งรั้วเหล็กและแผงกั้นรถ เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย  ณ หลังตึกเซนต์แมรี่   ลานจอดรถตึกโดนาเซียง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 232 ครั้ง

Keep