ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ


ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ  เพื่อติดตามการดำเนินการกิจกรรมภาคฤดูร้อน  การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์  สรุปแผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2560 และวางแผนจัดบุคลากรครู ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 10.20 -11.30 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 16
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 316 ครั้ง

Keep