เรียนรู้นอกห้องเรียนการทำปุ๋ยหมัก summer course 2018


มิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์  มิสเพ็ญนภา พูพวกและคณะ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ การทำปุ๋ยหมัก และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้อ่าน 172 ครั้ง

Keep