เรียนรู้นอกห้องเรียนการเพาะถั่วงอก summer course 2018


Miss Daisy R Gonzales นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ การเพาะถั่วงอก และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 308 ครั้ง

Keep