เรียนรู้นอกห้องเรียนการทำปุ๋ยหมัก/ผักสวนครัว summer course2018


มาสเตอร์ถาวร  เจริญเตีย นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ การทำปุ๋ยหมัก / ผักสวนครัว และได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อบูรณาการเรียนการสอน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันจันทร์ที่ 26 - วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep