งานศิลป์และงานตกแต่งในโรงเรียน


งานศิลป์และคณะ ฝ่ายอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ดำเนินการจัดทำการออกแบบป้าย  ตกแต่งเวทีกิจกรรมงานต่าง ๆ  ณ ตึกเรียนทุกอาคารภายในโรงเรียน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบให้เกิดความสวยงามและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 346 ครั้ง

Keep