ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดสัมมนาบุคลากรครูประจำปีการศึกษา 2561


ประชุมเตรียมความพร้อมในการสัมมนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายวิชาการ และงานบุคลากร วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล ประธานในการประชุม ภราดาศราวุธ  ยุชมภู  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กรรมการระบบ SWIS
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 358 ครั้ง

Keep