เรียนเชิญคณะกรรมผู้บริหาร คณะครู - เจ้าหน้าที่ นักรียน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


เรียนเชิญคณะกรรมผู้บริหาร คณะครู-เจ้าหน้าที่ นักเรียน ร่วมประเพณีสงกรานต์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์  วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ อาคารยอห์น แมรี่ (กำหนดการตามที่แนบไฟล์)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 439 ครั้ง

Keep