ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ ครั้งที่ 3


ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 12
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 374 ครั้ง

Keep