ประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ ครั้งที่ 4


ภราดา ดร.ชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานและที่ปรึกษาการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือครูและนักเรียนประจำ ให้คำปรึกษาเพื่อให้คู่มือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 12
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 558 ครั้ง

Keep