ประชุมเตรียมความพร้อมสภานักเรียน เพื่อเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษาา 2561


งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน  ประชุมคณะกรรมการนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม เลือกประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561  ณ อาคารยอห์น แมรี่  

เริ่มหาเสียง  วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  แผนก  MLP  เวลา 08.10 น.    อาคารเซนต์แมรี่  เวลา 12.10 น.  เลือกตั้งสภานักเรียน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  

 

 

 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบริหารแผนกกิจกรรม
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 303 ครั้ง

Keep