ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9 เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 16.45 - 17.45 น.  เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อลงชื่อกับครูผู้สอน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 534 ครั้ง

Keep