กิจกรรมเข้าค่ายผู้นำ อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2561


งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายผู้นำ อัสสัมชัญศรีราชา วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. - 15.45 น.  ณ หอประชุมหลุยส์ชาแนล  ลงทะเบียน คณะกรรมการนักเรียนพร้อมกัน เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล   ตึกวัชรสมโภช


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสภานักเรียน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 376 ครั้ง

Keep