กิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ อาคารยอห์น แมรี่ ปีการศึกษา 2561


งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน กิจกรรมเข้าค่ายอบรมลูกเสือนายหมู่/รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ อาคารยอห์น แมรี่ ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 07.50 น- 08.00 น. ณ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 416 ครั้ง

Keep