การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2561


เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ได้ประสบความเดือดร้อน ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจึงได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้ทุนและแบบเสนอประวัติเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

 

หมายเหตุ ส่งเอกสารไม่เกินวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ มิสแสงเดือน กิจบำรุง แผนกการเงิน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก บริหารแผนกการเงิน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 580 ครั้ง

Keep