ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ wifi อาคารเรยีนา


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 งานศูนย์เทคโนโลยีทำการเพิ่มจุดกระจายสัญญาณ ACS-WiFi  ที่อาคารเรยีนา เพื่อให้การใช้งาน wifi ได้ครอบคลุมพื้นที่และสามารถใช้งานได้มากขึ้น 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานศูนย์เทคโนโลยี
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 373 ครั้ง

Keep