ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป


ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561   วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561   ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ  เวลา 09.30 น. 


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง

Keep