บรรยายพิเศษหัวข้อ "ให้รักดูแลชีวิต ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ความรักของของบุพการีที่ไม่มีเงื่อนไข"


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ให้รักดูแลชีวิต ความรักที่ยิ่งใหญ่ คือ ความรักของบุพการี ที่ไม่มีเงื่อนไข"

โดย คุณอรพิมพ์ รักษาผล (เบส) วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช

จัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนเข้ารับฟัง ในงานนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ได้มอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่โดยจับฉลากใบลงทะเบียนเข้างาน รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ มูลค่า 400,000 บาท

ผู้โชคดีได้แก่ นางสาวปุณณภา  มนต์ประสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 420 ครั้ง

Keep