กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจร


ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎจราจร

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยติดต่อนายตำรวจวิทยากร ส.ต.ท.ทวีศักดิ์  ยวงสุวรรณ ผบ.หมู่ จร.สภ.ศรีราชา

เข้ามาให้ความรู้ด้านกฎหมายและกฎจราจรเบื้องต้นสำหรับเด็ก รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดนาเซียง


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 300 ครั้ง

Keep