กิจกรรมประกวดภาพวาดต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน


แผนกปกครองจัดกิจกรรมประกวดภาพวาดต้านยาเสพติด ในหัวข้อ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

โดยมีกรรมการตัดสินได้แก่ มิสกาญจนา  สิทธิธรรม , มิสอัญชลี  พรหมสวัสดิ์ และ ม.ภคิน  ธนากูญธัญทิพา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1833 ครั้ง

Keep