ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 2/2561


ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยประชุมร่วมกันครั้งที่ 2/2561เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.20-10.10 ณ ห้องเรียน ม.5/4 อาคารยอห์นแมรี่ . 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 325 ครั้ง

Keep