ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


งานทุนการศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1.ทุนการศึกษาเทโอฟาน จำนวน 25 ทุน

2.ทุนการศึกษานักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 104 ทุน

3.ทุนการศึกษาโฮโนร่า จำนวน 4 ทุน

4.ทุนการศึกษาโดนาเซียง จำนวน 28 ทุน

หมายเหตุ รายชื่อนักเรียนดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 535 ครั้ง

Keep