ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561


หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมซัลวีโน อาคารศักดา กิจเจริญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 7
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 363 ครั้ง

Keep