แผนก MLP และแผนกปกครอง จัดกิจกรรมประกวด Talk Show เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข


แผนก MLP ร่วมกับ แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขัน Talk Show

เนื่องในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

มีผลการแข่งขันดังนี้ 

รางวัล Talk Show ระดับ ป.1-3 MLP                                                             
รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายปีติคุณ  อภิชนกิจ  ป.3A                                                                                   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงปุณณภา  ปลื้มจิตต์  ป.2A  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงมาร์ลีย์ ลลนา  แมททิวส์  ป.3B
 
รางวัล Talk Show ระดับ ป.4-6 MLP                                                             
รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร  ป.6B    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กชายพัชรพล  วัฒนสุภากุล  ป.5A 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กหญิงศรีสุภา  เกศวพิทักษ์  ป.4A

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 367 ครั้ง

Keep