แผนก MLP มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข


แผนก MLP มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ผลการแข่งขันเรียงความ ป.1-3 MLP
รางวัลชนะเลิศ  เด็กหญิงนาตาลี กลอเรีย  มอตเตอร์  ป.3B
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงปุณณภา  ปลื้มจิตต์  ป.2A       
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กชายวรัชญ์  สุนทรส  ป.1A
 
ผลการแข่งขันเรียงความ ป.4 - 6 MLP
รางวัลชนะเลิศ  เด็กชายสรวิชญ์  นามมิสา  ป.6B
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เด็กหญิงณิชาดา  อินพรหม  ป.5B   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เด็กชายกัญจน์  นิสยันต์  ป.4B

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 5
นักเรียนที่เกี่ยวข้อง 6
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 347 ครั้ง

Keep