ระดับประถมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข


ระดับประถมศึกษาตอนต้น มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมในสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีการแข่งขันดังนี้ การประกวดวาดภาพระบายสี , การแข่งขันเรียงความ, การประกวด Talk Show และการแข่งขัน Mini Soccer

 

 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง

Keep