สัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2561


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 มิสสุนิสา  อวยพรชัยสกุล หัวหน้างานห้องสมุด และ มิสปริญญา  คงด้วง ครูบรรณารักษ์ห้องสมุดลวสุต ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 42 พุทธศักราช 2561 เรื่อง "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ" เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 354 ครั้ง

Keep