อบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร


งานร้านค้า  ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดอบรมสุขาภิบาลกับการประกอบอาหาร ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานและคุณภาพอาหารจากกองสาธารณสุข  วันที่  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น.   ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 292 ครั้ง

Keep