งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับการตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้ำ


 งานร้านค้า ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้ารับการตรวจคุณภาพอาหารและน้ำจากหน่วยงานสาธารณสุข เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี  เพื่อความปลอดภัยในอาหารที่มีต่อผู้บริโภค  เมื่อวันที่  1 สิงหาคม พ.ศ.2561  เวลา 10.00  ณ บริเวณชั้นล่างอาคารศักดา  กิจเจริญ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 389 ครั้ง

Keep