สัมมนางานศูนย์เทคโนโลยี


ฝ่ายวิชาการ งานศูนย์เทคโนโลยี จัดสัมมนา "การประเมินตนเองสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานจากภายนอกอย่างมีคุณภาพ" โดย มิสสายทิพย์  สวัสดิกูล รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องทิวสน


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 286 ครั้ง

Keep