ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561


งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ร่วมกับร.พ.พญาไท  ศรีราชา  จะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี  ระหว่างวันที่ 27  สิงหาคม - 3  กันยายน  2561  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

 

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 332 ครั้ง

Keep