งานพิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์


เรียนเชิญ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ชมรมครูคาทอลิก คณะครูนักเรียน และพนักงาน พิธีบูชาขอบพระคุณ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ โบสถ์เดล โรซาริโอ   และวันที่เสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  งานเลี้ยงอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย  ผังรักษ์ เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช   (กำหนดการแนบไฟล์)


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานกิจกรรมภายในและภายนอก
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 363 ครั้ง

Keep