ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2561


วันที่ 11 กันยายน 2561  งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมอนุกรรมการลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ป.4 - ม.3 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายวชิราวุธ 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานลูกเสือ
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 335 ครั้ง

Keep