ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษคาบ 9 เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะ ปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียน ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียน ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 16.45 - 17.45 น.  เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมติดต่อลงชื่อกับครูผู้สอน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 403 ครั้ง

Keep