ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลร้านค้าภายในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2562  

                 ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีความปประสงค์ จัดให้มีการประมูลร้านค้าภายในโรงเรียน เพื่อจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มบริการแก่ครู และนักเรียนภายใน  ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ร้านค้า ประเภทอาหารหนัก

2. ร้านค้า ประเภทอาหารว่าง

3. ซุ้มร้านค้า ประเภทอาหารว่าง

 **เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป  หรือโทรศัพท์ 064-9696639


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานร้านค้า
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 942 ครั้ง

Keep