การขอทุนการศึกษาโดนาเซียง ประจำปีการศึกษา 2562


เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักเรียนที่ได้ประสบความเดือดร้อน ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จึงได้จัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีเกณฑ์การให้ทุนและแบบเสนอประวัติเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

หมายเหตุ    ส่งเอกสารไม่เกิน วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ มิสแสงเดือน กิจบำรุง แผนกการเงิน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก บริหารแผนกการเงิน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 876 ครั้ง

Keep