ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน


               โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา  ได้จัดโครงการเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอดทุกปี  ในระหว่างวันที่ 13 - 14 และ 20 - 21  มิถุนายน  2562  ณ ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา  โดยการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4  สายพันธุ์เป็นประจำทุกปี  เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคดังกล่าว  แก่นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (สาหรับนักเรียนปฐมวัย ผู้ปกครองสามารถพาเข้าร่วมโครงการที่โรงเรียนได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาตามตารางที่กำหนด หรือพานักเรียนไปเข้ารับบริการที่แผนกกุมารเวช ร.พ.สมิติเวช ศรีราชา อาคาร C ชั้นที่ 2 ในราคา 720 บาท ต่อ 1เข็ม  ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. – 18.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                หากผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์ให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้  ดังนี้  คือ                                           #  ช่องทางที่ 1  :  ชำระเงินจำนวน 550  บาท  ผ่านธนาคารกรุงไทย  หมายเลขบัญชี 208 - 1 - 44110 - 1   แล้วจึงสแกนเข้าคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในจดหมาย  เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลของนักเรียนในระบบให้ครบสมบูรณ์(ไม่ต้องส่งใบตอบรับด้านล่างคืนครูประจำชั้น)  ภายในวันศุกร์ที่ 31  พ.คฺ.  62 นี้            #  ช่องทางที่ 2  :  ชำระเงินและส่งใบตอบรับผ่านครูประจำชั้น  โดยการกรอกข้อมูลในใบตอบรับด้านล่างพร้อมแนบเงินจำนวน 550 บาท ต่อ 1 เข็ม  ภายในวันอังคารที่ 4  มิ.ย.  62 นี้  โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 862 ครั้ง

Keep