ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


แผนกการเงินประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ทุนเทโอฟาน จำนวน 25 ทุน

2. ทุนนักกีฬาโครงการพิเศษ จำนวน 107 ทุน

3. ทุนโฮโนร่า จำนวน 9 ทุน

4. ทุนโดนาเซียง จำนวน 33 ทุน

คลิกดูรายละเอียดรายชื่อที่ได้รับทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายนี้


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก บริหารแผนกการเงิน
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 1804 ครั้ง

Keep