ฉลองวัดพระหฤทัยฯ ศรีราชา


โอกาสฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา ทางโรงเรียนได้ช่วยอาหารให้กับทางวัด 4 หม้อใหญ่ เป็นน้ำยา และขนมจีน โดยมีศิษย์เก่า 3 คนช่วยแจกอาหาร ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ ม.ณรงค์ฤทธิ์  ไชยดวงเป็นตัวแทนเข้าร่วมจำนวนผู้อ่าน 290 ครั้ง

Keep