ขอแจ้งตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562


งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป  ร่วมกับร.พ.พญาไท  ศรีราชา  จะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา  2562  ระหว่างวันที่  1 - 8  และ 23(รอบเก็บตก)  สิงหาคม  2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   จึงขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 

 


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานอนามัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep