งานสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 มิสสุนิสา  อวยพรชัยสกุล  มิสปริญญา  คงด้วง และมิสศิริรัตน์  พันธ์ุยิ้ม เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ​ ครั้งที่​ 43 ประจำปี​ 2562​ เรื่อง​ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก​ พุทธศักราช​ 2562" ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานห้องสมุด
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 274 ครั้ง

Keep