ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562  มีกำหนดการสอบดังนี้

1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  สอบวันพฤหัสบดีที่  26 - วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562

2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 สอบวันอังคารที่ 24 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

3)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 สอบวันจันทร์ที่ 23 , วันพุธที่ 25  และ วันศุกร์ที่ 27  กันยายน 2562

ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ศึกษาตารางสอบตามไฟล์ที่แนบมา เพื่อการเตรียมตัวสอบในครั้งนี้


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 2073 ครั้ง

Keep