ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP


ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนก MLP มีกำหนดการดังนี้

1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 MLP สอบวันพฤหัสบดีที่  26 - วันศุกร์ที่  27  กันยายน  2562

2)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 MLP สอบวันอังคารที่ 24 และ วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562

3)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 MLP สอบวันจันทร์ที่ 23 , วันพุธที่ 25  และ วันศุกร์ที่ 27  กันยายน 2562


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 1569 ครั้ง

Keep