ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2562


ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2562 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 655 ครั้ง

Keep