ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนอกเวลา คาบ 9 และ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ ภาคเรียนที่ 2/2562


ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนอกเวลาเรียน คาบ 9 และ กลุ่มย่อยนักเรียนประจำ  ภาคเรียนที่ 2/2562 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 816 ครั้ง

Keep