ผู้อำนวยการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางมนัสนันท์ จันทรภัทร นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก งานบุคลากร
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 200 ครั้ง

Keep